Gündüz bakımevinde kayıtlı olan öğrencilerin bakım ücretleri ödeme takvimini takiben yatırıldıktan sonra alınan banka dekontları gunduzbakimevi@gumushane.edu.tr mail adresine gönderilebilir.