Kulüp Akademik Danışmanı

Dr.Öğr. Üyesi  Sevil CENGİZ

Kulüp Başkanı

Hümeyra GÜNAR

Kulüp Başkanının Telefonu

 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

Hümeyra GÜNAR (Başkan)

 

Fatma ILCAN  (Başkan Yard.)

 

Nisa KOCATÜRK ( Sekreter )

 

Kübra GÜRSEVER  (Üye)

 

Mehmet Nazmi KORKUT (Üye)

 

 

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

Sevdanur AKYÜREK (Başkan)

 

Alperen KAFEDAR (Üye )

 

Vildan ÇAKMAKÇI ( Üye )

 

 

 

Doğal Afet Kurtarma ve İlk Yardım Kulübü Kulüp İç Tüzüğü