Kulüp Akademik Danışmanı

Arş. Gör. Merve KARAER

Kulüp Başkanı

Saliha BEKCAN

Kulüp Başkanının Telefonu

 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

Saliha BEKCAN (Başkan)

Muahmmet Naif ACAR

Yeşim USTA (Başkan Yrd.)

Barış KARACA

Elanur YAMAN (Sekreter)

Miray ÇAKMAK

Mehmet Ali NACAK (Muhasip Üye)

Ahmet ATAKUL

Muttalip ÇAĞLAYAN (Üye)

Mervenur YAZICI

 

 

 

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

Elif BATO (Başkan)

Fatih ŞAH

Hamdullah BEKİROĞLU (Üye)

Mahmut KONAK

Eray AYDIN (Üye)

Ayşegül ZENGİN

Kulüp İç Tüzüğü