ADI SOYADI UNVAN GÖREV
Fahri TERZİ Daire Başkanı Başkan
Muhammet BİR Şube Müdürü Başkan Yardımcısı
Turgay AVCI Şube Müdürü Üye
Emin ÖZEL Şef Üye
Seda GÜLER Bilgisayar İşletmeni Üye