ADI SOYADI UNVAN GÖREV
Fahri TERZİ Daire Başkanı Başkan
Emin ÖZEL Şube Müdürü Başkan Yardımcısı
Murat BOZDAĞ Şef Üye
Tanju KOYUN Şef Üye
Seda GÜLER Bilgisayar İşletmeni Üye