Üye Kayıt Başvuru Formu
Genel Kurul Toplantısı Üst Yazısı
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Hazirun Listesi
Kulüp Üye Listesi
Tahmini Bütçe
Yıllık Faaliyet Planı
Yönetim ve Denetim Kurulu Üye Bilgileri Listesi
Yönetim Kurulu Raporu
Kulüp Denetim Kurulu Raporu
Yetki Belgesi Üst Yazı Örneği
Yetki Belgesi Formu
Genel Kurul Yaplacagını SKS'ye Bildiren Üst Yazi Örnegi
Karar Defteri Örneği (Kulüp Karar Defteri Olmayan Kulüpler Kullanacaktır)