Genel Kurul Evraklarının Üst Yazısı
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Hazirun Listesi
Kulüp Uye Listesi
Yıllık Faaliyet Planı
Tahmini Butçe
Yonetim ve Denetim Kurulu Uye Bilgileri Listesi
Yıllık Yonetim Kurulu Raporu
Yillik Denetleme Kurulu Raporu
Yetki Belgesi Üst Yazi Taslağı
Öğrenci Kulüpleri Yetki Belgesi
Yetki Belgesi için Karar Defteri Örneği