ADI SOYADI UNVAN GÖREV
Fahri TERZİ Daire Başkanı Başkan
Mustafa KÜÇÜK Şube Müdürü Başkan Yardımcısı
Murat BOZDAĞ Şef Üye
Tuğba ASLAN Şef Üye
Betül GÜRSEL Bilgisayar İşletmeni Üye