Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Bütçe ve Mali İşler Birimi

Bütçe ve Mali İşler Birimi

Adı Soyadı / Ünvan Eposta Görev(ler) Dahili
Gökhan Altın
Memur
galtin@gumushane.edu.tr Mutemet 4393
Alper Tosun
Bilgisayar İşletmeni
alpertosun@gumushane.edu.tr Bilgisayar İşletmeni 4412
Alper Aytekin
Şube Müdürü
alperaytekin@gumushane.edu.tr Şube Müdürü 4396
Fevziye Gürbüz
Hizmetli
fgurbuz@gumushane.edu.tr Taşınır İşlemleri 4415