Alper Aytekin
Şef
  • Spor Hizmetleri Müdürlüğü
  • İdari İşler ve İç Kontrol Birimi
  • Kültür Hizmetleri Müdürlüğü
alperaytekin@gumushane.edu.tr 4417
Emin Özel
Şef
  • Bütçe ve Mali İşler Birimi
emin.ozel@gumushane.edu.tr 4394