Emin Özel
Şube Müdürü
  • Kültür Hizmetleri Müdürlüğü
  • Beslenme Hizmetleri Müdürlüğü
emin.ozel@gumushane.edu.tr 4394
Muhammet Bir
Şube Müdürü
  • Bütçe ve Mali İşler Birimi
  • İdari İşler ve İç Kontrol Birimi
mbir@gumushane.edu.tr 4461
Turgay Avcı
Şube Müdürü
  • Spor Hizmetleri Müdürlüğü
  • Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
turgayavci@gumushane.edu.tr 4393