Barınma (yurt) Hizmetleri Müdürlüğü

Beslenme Hizmetleri Müdürlüğü

Bütçe ve Mali İşler Birimi

Çocuk Bakımevi

Telefon: 0456 233 1000

Web Sitesi: http://gunduz-bakimevi.gumushane.edu.tr/

İdari İşler ve İç Kontrol Birimi

Kültür Hizmetleri Müdürlüğü

Şube Müdürü: Turgay Avcı

Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü

Sosyal Tesisler Müdürlüğü

Telefon: 0456 233 10 56

Web Sitesi: http://sosyaltesisler.gumushane.edu.tr/

Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Şube Müdürü: Turgay Avcı