Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Bütçe ve Mali İşler Birimi

Bütçe ve Mali İşler Birimi

Adı Soyadı / Ünvan Eposta Görev(ler) Dahili
Pınar Tok
Hemşire
pinartok@gumushane.edu.tr Hemşire 4678
Gökhan Altın
Bilgisayar İşletmeni
galtin@gumushane.edu.tr Mutemet 4393
Fevziye Gürbüz
Hizmetli
fgurbuz@gumushane.edu.tr Taşınır İşlemleri 4415
Alper Aytekin
Şube Müdürü
alperaytekin@gumushane.edu.tr Şube Müdürü 4396
Alper Tosun
Bilgisayar İşletmeni
alpertosun@gumushane.edu.tr Bilgisayar İşletmeni 4412
Mustafa Çolak
Memur
mustafacolak@gumushane.edu.tr Memur 4429