ADI SOYADI UNVAN GÖREV
Fahri TERZİ Daire Başkanı Başkan
Mustafa KÜÇÜK Şube Müdürü Başkan Yardımcısı
Deniz ERGÜL Bilgisayar İşletmeni Üye
Mustafa ÇOLAK Memur Üye
Esra BAYRAKTAR Bilgisayar İşletmeni Üye