Alper Aytekin
Şube Müdürü
  • Bütçe ve Mali İşler Birimi
  • Beslenme Hizmetleri Müdürlüğü
  • İdari İşler ve İç Kontrol Birimi
alperaytekin@gumushane.edu.tr 4396
Yunus Yılmaz
Şube Müdürü
  • Spor Hizmetleri Müdürlüğü
  • Sosyal Tesisler Müdürlüğü
  • Kültür Hizmetleri Müdürlüğü
  • Çocuk Bakımevi
yunus.yilmaz@gumushane.edu.tr 4394