Alper Aytekin
Şube Müdürü
  • Bütçe ve Mali İşler Birimi
alperaytekin@gumushane.edu.tr 4396
Mustafa Küçük
Şube Müdürü
  • Beslenme Hizmetleri Müdürlüğü
  • İdari İşler ve İç Kontrol Birimi
  • Çocuk Bakımevi
mkucuk@gumushane.edu.tr 4461
Yunus Yılmaz
Şube Müdürü
  • Spor Hizmetleri Müdürlüğü
  • Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
  • Kültür Hizmetleri Müdürlüğü
yunus.yilmaz@gumushane.edu.tr 4394