Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda Üniversitemizin orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve politikalrı, hedef ve öncelikleri, performans ölçütleri ile bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler göz önünde bulundurularak Daire Başkanlığımız tarafından yapılan stratejik planlarımız ve hedeflerimiz kapsamında mevzuatla birimimiz tarafından yapılması öngörülen hizmetlerin ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve bu amaca yönelik olarak hizmet verdiğimiz bütün alanlarda; öğrencilere ve çalışanlara yönelik kaynaklarını verimli bir şekilde kullanabilen, bilgi ve teknoloji ile donatılmış, amaç ve hedefleri doğrultusunda tüm zorlukları aşabilen bir hizmet birimi olabilmektir. 

Belirlenen amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda hizmet verdiğimiz kesimin bütünü için; çağdaş yöntemler kullanılarak yeterli ve kaliteli bir şekilde; beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmaktır.