Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun tüm hükümlerinin 01/01/2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm insanlar aynı kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen koşullarda Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır.
01/01/2012 tarihinden itibaren öğrencilerimizin tedavi giderleri Genel Sağlık Sigortalılıkları çeşidine göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak olup, öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortalılıkları ile ilgili ayrıntılı açıklamalar Ek rehberde yer almaktadır.
Adı Soyadı / Ünvan Eposta Görev(ler) Dahili
Yunus Yılmaz
Şube Müdürü
yunus.yilmaz@gumushane.edu.tr Şube Müdürü 4394