Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Şube Müdürü: Yunus Yılmaz

GENEL

Üniversitemiz öğrencilerinin spor yapmalarını teşvik etmek, uygun ortam ve olanak sağlamak amacıyla yapılan hizmetler Sağlık Kültür ve Spor Hizmetleri Şubesi tarafından, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülmektedir.

 

MİSYON
Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak amacımız, komplekslerinden arınmış, uyumlu dinamik, sağlıklı ve daha üretken bireylerin yetişmesinde, sporun olumlu katkılarından hareketle, üniversitemiz öğrenci ve çalışanlarının ruh ve beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplin ve çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora karşı ilgilerini artırmak, enerjilerini bu olumlu yöne doğru yöneltmek, boş zamanlarını ilgi duydukları spor dallarında çalışarak beden sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek için sağlıklı bir ortamda üniversiteye ait spor tesislerinden aktif bir şekilde yararlanmasına olanak tanımaktır.

 

VİZYON 
·         Grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek,
·         Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak,
·         Üniversitemizi temsilen öğrencilerimizin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak,
·         Üniversitemizin tüm spor tesisleri ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını ve çalışmaların planlı bir şekilde bir merkezden yönetilmesini sağlamak,
·         Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra, boş zamanlarını olumlu değerlendirmesi, beden ve ruh sağlığının korunması amacıyla sporu teşvik etmektir.
 

Öğrencilerimizin sportif etkinlikler için katıldıkları tüm organizasyonlarda gidiş-geliş ulaşım, konaklama, beslenme bedelleri ve ihtiyaç duyulan malzemeler Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanlığımızın bütçesinden karşılanmaktadır.

Adı Soyadı / Ünvan Eposta Görev(ler) Dahili
Yunus Yılmaz
Şube Müdürü
yunus.yilmaz@gumushane.edu.tr Şube Müdürü 4394
İbrahim Akgül
Hizmetli
ibrahimakgul@gumushane.edu.tr Taşınır Kayıt Yetkilisi 4415