Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kültür Hizmetleri Müdürlüğü

Kültür Hizmetleri Müdürlüğü

Şube Müdürü: Yunus Yılmaz

GENEL                                                                                                    

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültürel Hizmetleri Şube Müdürlüğünün amacı üniversitemiz öğrencilerinin ilgili alanlarına göre ders dışı zamanını değerlendirmek, yeni ilgi alanları edinmelerini sağlayacak ortamlar yaratarak dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarını özendirmek ve öğrencilerin kültürel açıdan kendini geliştirmesine yardımcı olmaktır.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Üniversitemiz Öğrencilerinin ve personelin ilgi alanlarını tespit ederek boş zamanlarını değerlendirmek için gerekli ortamı hazırlamak, öğrenci ve personelin kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri mekânlar oluşturmak, Kültür ve Spor Salonunda kültürel faaliyetlerin yapılabilmesi için sahne, ses, ışık sistemlerinin oluşturulması, kulislerin düzenlenmesi, kültürel faaliyetleri organize etmek bu faaliyetlerde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, çevre gezileri düzenlemek; Tiyatro, Konser, Konferans, Sergiler organize etmek, Ayrıca Kültür, Sanat ve Spor şenlikleri Kutlamaları, Nevruz kutlamaları, üniversitemizin açılış ve mezuniyet kutlamaları organizasyonları yapmak, Kültür ve Sanat faaliyetlerinde İhtiyaç duyulan malzemeleri temin etmek, üniversitemiz birimlerinden gelen Kültür ve sanat faaliyetleri ile ilgili talepleri değerlendirmek.  
  HEDEFİMİZ
Uluslararası düzeyde kültürler arası etkileşimi ve öğrenmeyi sağlayacak etkinlikleri gerçekleştirerek bu kapsamda çalışmak isteyen öğrencilerimize öğrenci topluluklarına destek vermek, Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde gençliğe yönelik düzenlenen etkinliklerde üniversitemiz öğrencilerinin etkin kullanımını sağlamak, Öğrenci toplulukların ve öğrenci gruplarının çeşitli eğitimler aracılığı ile kapasitelerini arttırarak gelişmelerine katkı sağlamak, gerçekleştirilen etkinliklerin kalitesini arttırmak ve sürdürebilirliğini sağlamak.
 

KÜLTÜREL FAALİYETLER

* Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin ilgi alanlarına  göre boş zamanlarını değerlendirmek, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarını kazanmalarını  sağlamak amacıyla yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. 

 * Bu etkinlikler 230 seyirci kapasiteli sinema salonu ve 350 kişilik Çok Amaçlı Salonu ile 500 seyirci kapasiteli açık hava anfi-tiyatro da;  veya açık hava gösterileri  şeklinde olmaktadır. 

* Müzik Kulübümüz tarafından; Üniversitemiz öğrencilerine Türk Sanat  Müziği, Türk Halk Müziği ve Çağdaş Türk Halk  Müziği çalışmalarını  sürdürmektedir. Gruplar her yıl bahar şenliklerinde konserler  vermekte ve ilgi ile izlenmektedirler. 

 Üniversitemiz Halk Oyunları Topluluğu folklora ilgi duyan  gençlerin katılımı ile her yıl değişen yöre  oyunlarını repertuarına almaktadır. Topluluk her  yıl yapılan yurt içi yarışmalara  katılmakta ve Bahar Şenliği kapsamında "Halk  Oyunları Şenliği" düzenlenmektedir.

 * Ayrıca Fakülte ve yüksekokullarımızda faaliyet  gösteren öğrencilerimizin kurmuş olduğu çeşitli  öğrenci kulüpleri tarafından ders yılı boyunca birçok  kültürel ve sanatsal etkinlikler de  düzenlenmektedir. 

 

Adı Soyadı / Ünvan Eposta Görev(ler) Dahili
Mustafa Küçük
Şube Müdürü
mkucuk@gumushane.edu.tr Şube Müdürü 4461
Metin Ayyıldız
Destek Personeli (ses ve Görüntü Sistemleri)
metin.ayyildiz@gumushane.edu.tr Destek Personeli 4397
Deniz Ergül
Bilgisayar İşletmeni
deniz.ergul@gumushane.edu.tr Bilgisayar İşletmeni 4413